Điều khoản & Trách nhiệm

ĐIỀU KHOẢN

Công ty Cổ phần Xi măng Đỉnh Cao (sau đây gọi tắt là TopCement) tạo ra trang thông tin điện tử này nhằm cung cấp công truy cập các thông tin về TopCement: thông tin hoạt động, thông tin sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên hệ cho cổ đông, nhân viên, khách hàng và đối tác của công ty. Bằng việc truy cập nội dung của trang thông tin này, bạn đã đồng ý với các nguyên tắc và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “điểu khoản sử dụng).

TopCement có quyền điều chỉnh các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, khi bạn sử dụng trang tin này theo các điều chỉnh có nghĩa là bạn đã đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng tại thời điểm đó.

Hướng dẫn sử dụng TOPCEMENT.VN

SỬ DỤNG TRANG TIN TOPCEMENT.VN

Bạn có thể sử dụng tất cả các thông tin được đăng tải tại trang tin topcement.vn cho mục đích tham khảo thông tin về sản phầm, dịch vụ và hoạt động của TopCement. Khi bạn sử dụng trang tin này, bạn đã đồng ý không thực hiện các hành động dưới đây:

  • Các hành động vi phạm pháp luật được quy định bởi nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
  • Đăng tải các tài liệu, hình ảnh hay nội dung khác có tính kích động, thù hằn, thô tục, bạo lực hay khiêu dâm …
  • Đăng tải thông tin của cá nhân, tổ chức mà không có sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó
  • Tấn công, phá hủy dữ liệu của trang tin này hoặc sử dụng trang tin này để tấn công, phá hoại trang tin, hệ thống CNTT của cá nhân, tổ chức khác
  • Thực hiện các hành động làm nguy hại đến trang tin này, hạn chế truy cập của người khác đến trang tin này hay cố tình truy cập vào các nội dung không dành cho bạn
  • Sửa đổi thông tin trong trang tin này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của TopCement

Việc sử dụng trang tin này không có bạn có quyền lợi, danh hiệu hay lợi nhuận nào cho dù bạn có tải về hay sử dụng các nội dung trên trang tin này. Trừ khi được cho phép bằng văn bản bởi TopCement, bạn không được thay đổi, sao chép, phân phối hay xóa các nội dung trên trang tin này.

 

Bản quyền

BẢN QUYỀN

Bản quyền trang tin & nội dung (bao gồm hình ảnh, phim, âm thanh & dữ liệu dạng chữ …) được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam thuộc sở hữu của TopCement (bao gồm các chi nhánh, các công ty thành viên). Bạn có thể tải về hay in các phần nội dung chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và mục đích đó phải phi thương mại, phi công cộng.

Nếu bạn truy cập vào trang tin TopCement với tư cách là thành viên (nhân viên, đối tác, khách hàng) được TopCement ủy quyền bằng văn bản, bạn chỉ có thể tải về hay in các phần nội dung chỉ dành cho mục đích đào tạo hay phi thương mại trong phạm vi công ty hay tổ chức của bạn.

TopCement không muốn nhận bất kỳ thông tin bảo mật và độc quyền nào từ bạn thông qua trang tin này. Những tài liệu, thông tin hay dữ liệu mà bạn cung cấp cho trang tin theo bất kỳ hình thức nào đều đã được bạn đảm bào là nó không bảo mật, không độc quyền, không vi phạm pháp luật hay bản quyền của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Việc gửi tài liệu, thông tin, dữ liệu cho trang tin dưới bất kỳ hình thức nào đều cho phép TopCement quyền sử dụng, phân phát, biểu diễn hay tạo ra các tài liệu con từ tài liệu gốc của bạn trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng, bằng bất cứ cách nào, toàn bộ hay từng phần. Đó là quyền sử dụng hợp pháp, vĩnh viễn và toàn cầu.

 

Thương hiệu

THƯƠNG HIỆU

Nghiêm cấm việc sử dụng bất cứ nhãn hiệu hay biểu tượng (logo) trên trang tin này mà không có sự cho phép của cá nhân, tổ chức sở hữu thương hiệu và TopCement, ngoại trừ trường hợp đã được luật pháp cho phép.

Những liên kết từ trang tin này đến các trang tin khác chỉ cung cấp giúp bạn thuận tiện hơn trong việc sử dụng trang tin này, không hàm ý hay tán thành, tài trợ hay giới thiệu từ TopCement. TopCement không chịu trách nhiệm về nội dung từ các liên kết này và bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản sử dụng từ trang tin của các liên kết đó.

 

Hạn chế trách nhiệm của Topcement

HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM CỦA TOPCEMENT

TopCement không có trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào (bao gồm các thiệt hại trực tiếp, các ảnh hưởng gián tiếp hay các ảnh hưởng phát sinh) trong việc bạn sử dụng, khai thác các thông tin từ trang tin này.

TopCement không thể và không đảm bảo việc sử dụng trang tin này không làm nguy hại đến các thiết bị công nghệ thông tin của bạn (nhiễm mã độc, virus máy tính …). Tuy nhiên, trong khả năng của mình, TopCement chắc chắn có những ngăn chặn đối với nguy cơ này.

 

Bồi thường thiệt hại

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bạn hiểu và đồng ý rằng cá nhân bạn chịu trách nhiệm về tác động của mình đối với trang tin này. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ quyền lợi và giữ sự trong sạch cho TopCement, các công ty mẹ, công ty con và các công ty liên doanh, đối tác và các cá nhân liên quan đến việc chông lại tất cả các lời cáo buộc, sự thất thoát, chi phí, sự tổn hại và tốn kèm (bao gồm những tổn hại trực tiếp, gián tiếp và ảnh hưởng) phát sinh do việc sử dụng không đúng hay bất kỳ sự vi phạm nào của bạn đối với thỏa thuận này.

 

Các điều khoản chung

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các điều khoản sử dụng trên đây bao gồm sự đồng ý hoàn toàn của các bên về vấn đề được đề cập tới.

Phần nội dung có thể bị những lỗi do kỹ thuật in ấn hay các lỗi khác hay không chính xác và cũng có thể không đầy đủ hay hiện hành. Do đó TopCement có quyền sửa lỗi, thay đổi hay cập nhật nội dung bất cứ khi nào mà không cần báo trước. Tuy nhiên, TopCement không đảm bảo toàn bộ các lỗi, các điều không chính xác hay bị bỏ đi đều sẽ được sửa.

Nếu như toà án quyết định bất cứ phần nào của điều khoản sử dụng này là không có giá trị thì điều đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của bản điều khoản sử dụng này, tất cả các điều khoản không bị tòa án tuyên là không có giá trị thì vẫn có giá trị hiệu lực. Bất cứ tranh cãi nào liên quan đến bản điều khoản sử dụng này, đến bản quyền của TopCement, việc sử dụng nội dung hay dữ liệu trang tin này, đều được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.